Grovsopor

Grovsopor är avfall som finns i hemmet men inte sitter fast i väggen.
Det kan vara avfall som cyklar, gamla möbler, trädgårdsavfall och annat man vill bli av med som inte ryms i avfallstunnan. Mängden grovavfall är begränsad till 500 liter per hushåll vilket kan jämföras med ca 4 sopsäckar.

Grovsoporna ska märkas enligt följande:

  • Komposterbart - K
  • Brännbart - X
  • Icke brännbart - I

El-, farligt- och byggavfall är förbjudet att lägga i grovsoporna!
Lämna detta själv till miljöstationen och återvinningscentralen.