Kavahedens ÅVC

 • Tätortens ÅterVinningsCentral på Kavaheden

På Kavaheden har vi en ramp där hushåll och företag kan sortera sitt avfall i olika fraktioner som sedan vägs och körs in på avfallsanläggningen innan det bearbetas eller körs vidare. Driften sköts av kommunens egen personal.

Från rampen kan du sortera följande i angiven ordning:

 • Restavfall
 • Metallskrot
 • Brännbart avfall
 • Stengods
 • Behandlat trä
 • Obehandlat trä

Nedanför rampen kan du lämna:

 • Vitvaror
 • Elektronik
 • Bilbatterier
 • Farligt avfall
 • Småbatterier, glödlampor, lågenergilampor och lysrör
 • Trädgårdsavfall (kvistar och grenar)
 • Kompost (löv, jord och gräs)
 • Däck utan fälgar

Där finns också en ÅterVinningsStation innan rampen där du kan lämna dina förpackningar och tidningar

 • Färgat glas  
 • Ofärgat glas
 • Kartonger och wellpapp
 • Tidningar
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar (hårda och mjuka)

Här hittar du Kavahedens ÅVC