Farligt avfall till miljöstationen

Det är viktigt att det farliga avfallet inte hamnar på fel ställe, eftersom det kan skada människa och miljö. Farligt avfall innehåller ofta kemikalier eller tungmetaller, som gör att det är hälsoskadligt.

Det farliga avfallet mellanlagret på Kavaheden där det sorteras i olika behållare efter dess egenskaper och skickas sedan vidare till Stena Recycling i Luleå för återvinning och destruktion.

Miljöstationerna är endast till för hushållens farliga avfall.

Miljöstationen i tätorten:
- Kavahedens ÅVC
Här finns personal med kunskap om farligt avfall som tar emot detta.

Följande miljöstationer har stängts vecka 20 år 2016:

  • - Hjortronet i Gällivare (f.d. AMU-center)
  • - OKQ8 i Malmberget
  • - Jägargatan i Koskullskulle

För att minimera risken för miljö och hälsa enligt kommunfullmäktiges beslut

Miljöstationer på landsbygden:
- Skaulo
- Ullatti
- Nilivaara
- Nattavaara
- Dokkas
- Hakkas

Miljöstationerna är öppet samma tider som landsbygdens återvinningscentraler.