Latrin

Fritidshusägare kan köpa biolatrinkärl eller biolatrinpåse på Kavahedens 
avfallsanläggning, i priset för denna ingår behandlingen. 
Biolatrinkärlen/-påsarna är nedbrytbara för att underlätta hantering av latrinet när det ska behandlas på avfallsupplaget och blir till anläggningsjord.

Priser (inkl moms):
Biotunna med hantering - 275 kronor
125 liters påse - 93,75 kronor/rulle 
35 liters påse - 62,5 kronor/rulle
 

 

 

'