Inventering

Inventering pågår av alla fastigheter inom Gällivare kommuns hämtningsområde

Enligt renhållningsordningen ska varje bebyggd fastighet i Gällivare kommun, inom de fastlagda hämtningsområdena, finnas registrerade i kommunens renhållningsregister och betala en fast avgift för den service och de tjänster som finns tillgängliga för alla i kommunen, t ex återvinningscentraler och miljöstationer.

Är du folkbokförd på fastigheten ska du även betala en rörlig avgift (soptömningsavgift)enligt renhållningstaxan och ha ett sopkärl för utsorterat avfall om inte särskilda skäl som befrielse, uppehåll mm finns.

Berörda inom de aktuella områdena kontaktas med informationsbrev 

Kontakt!
Saknar du kärl och vill bli kund:
Eva Engström, tfn 0970-818 208, even01@gallivare.se