Kavahedens avfallsanläggning

På Kavahedens avfallsanläggning finns en deponi för icke farligt avfall, en för farligt avfall och ytterligare en för inert avfall. På Kava finns även en sorteringsyta där osorterat avfall sorteras med hjälp av grävmaskin (bilden nedan) samt mellanlagringsytor för olika slags avfall. Avfallet lagras innan vi behandlar eller transporterar avfallet vidare för återanvändning, återvinning eller förbränning. 

OBS! Kavahedens avfallsanläggning tar inte emot däck från företag.

Vad händer med det utsorterade materialet?

Vi strävar efter en så bra sortering som möjligt för att få ett användbart material.

  • Obehandlat (rent) trä flisas och blandas ihop med gödsel och slam. Sedan läggs materialet i strängar för kompostering. Efter ungefär ett halvår har vi färdig anläggningsjord.
  • Behandlat trä flisas och skickas på förbränning.
  • Metall sorteras för att återvinnas.
  • Inerta material såsom betong, tegel, kakel krossas och används för att anlägga vägar m m.
  • Brännbara material skickas till olika värmeverk.
  • Material som det inte finns återvinningsmöjligheter för läggs på deponi (soptipp).

Du som är avfallsproducent och vill deponera avfall, läs mer om deponering här!

OBS! kavahedens avfallsanläggning tar ej emot 
1. Krossbart mtrl större än 50x50 cm (0,5m3). 
2. Stenar (alla stolekar). 
3. Stubbar


Kontakt:

Tel: 0970-818 985

Kavaheden öppettider:

Måndag: 7.30-15.30
Tisdag: 7.30-18.30
Onsdag: 7.30-15.30
Torsdag: 7.30-15.30
Fredag: 7.30-14.30

 
Maj - September:
Även söndagar kl 12:00 till 16:00

Stängt röda dagar och klämdagar
Öppet halv dag före röd dag

Karta