Så här sorterar du

För att avfallet ska kunna behandlas på ett miljöriktigt sätt är det viktigt att det sorteras rätt från början. Källsortering betyder ju att avfall sorteras där det uppstår, alltså vid källan. Enligt lagen är alla hushåll, företag och verksamheter är skyldiga att sortera sitt avfall. Trots att förutsättningarna ibland kan skilja sig!

Läs mer om hur du sorterar under rubrikerna till vänster.Är det något du inte får svar på är du välkommen att kontakta oss!

Vad händer med materialet då du sorterat det?

Förpackningar och tidningar som lämnas på återvinningsstationerna samlas in och körs till Boden. Där sorteras materialet och balas för vidare transport.

Tidningar transporteras med tåg ner till västkusten och blir nya tidningar. Visste du att en tidning går att återvinna ungefär sju gånger?

Metallförpackningar åker till Skelleftehamn för sortering och sedan skickas metallen vidare till olika smältverk. Visste du att vi sparar 95% energi då vi återvinner aluminium jämfört vid nyproduktion?

Glasflaskor och burkar transporteras ner till Hammar och blir nytt glas eller isolering. Visste du att glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten blir sämre?

Plastförpackningar transporteras till Småland för ytterligare sortering. Efter hårda och mjuka förpackningar har sorterats och separerats skickas de vidare för att bli nya förpackningar. De mjukplastförpackningar som inte kan återvinnas förbränns istället.

Pappersförpackningarna går till Piteå och blir nytt råmaterial till pappersförpackningar och ytskikt på gipsskivor.