Förpackningar och tidningar

På återvinningsstationerna kan hushållen lämna förpackningar och tidningar. På vissa stationer kan man lämna sina batterier i särskilda batteriholkar. Övrigt farligt avfall och el-avfall får inte lämnas här. Återvinningsstationer drivs av FTI, förpacknings och tidningsinsamlingen!

Visste du att…

Materialet från förpackningar och tidningspapper används som råvara vid tillverkning av nya produkter? Det är viktigt att detta material tas tillvara så att vi kan spara på naturens resurser. Tänk på att när du köper en produkt betalar du för att förpackningen ska återvinnas. Lägger du förpackningar eller tidningar i hushållssoporna får du betala en gång till – och dessutom återvinns inte materialet.

Sorteringsguide för förpackningar och tidningar på ÅVS

Här kan du läsa mer om förpacknings och tidningsinsamlingen - FTI