Grovsopor

Grovsopor är avfall som finns i hemmet men inte sitter fast i väggen.
Det kan vara avfall som cyklar, gamla möbler, trädgårdsavfall och annat man vill bli av med som inte ryms i avfallstunnan.  På den bemannade återvinningscentralen kan du lämna dina grovsopor året om. Villahushåll kan även anmäla hämtning av grovsopor varje vår och höst.Det finns små grovsopor också

Till grovsopor hör även sådant som inte är speciellt ”grovt”, ex trasigt porslin, glasrutor, speglar, isolerings-bitar och proppsäkringar. Sådana saker ska lämnas till ÅVC eftersom det är material som inte är brännbara och därför inte får slängas i hushållssoporna. De allra flesta material som sorteras på återvinningscentralen återvinns.

På Kavahedens ÅVC kan du även lämna miljöfarligt avfall, el-avfall samt förpackningar och tidningar.


Vid grovsopshämtning tänk på att…

De små grovsoporna inte kan sorteras med grävmaskin. Sortera gärna detta själv på återvinningscentralen.

Säckar fyllda med löv och kvistar som läggs som grovsopor inte kan tömmas utan då skickas på förbränning. Det bästa är om du kan återföra näringen genom att lägga organiskt material på komposten eller själv lämna detta på återvinningscentralen. Då kan vi göra jord av det.

Farligt avfall och el-avfall aldrig får läggas bland grovsoporna. Lämna allt som har haft batteri eller sladd till återvinningscentralen.