Slaktavfall

Slaktavfall från älg ska lämnas kvar eller köras tillbaka ut i skogen till det egna jaktområdet. På så vis kan slaktresterna ingå i kretsloppet och fördelas naturligt på områdena inom kommunen.

Kavahedens avfallsanläggning kan tyvärr inte ta emot slaktavfall eftersom vi inte har tillstånd för det.

Rester som uppstår vid styckning räknas som hushållsavfall och kan läggas i vanliga soptunnan.

När det gäller slaktavfall från andra djur än vilt och för verksamheter finns andra bestämmelser.

Läs mer om slakt och hur slaktrester ska behandlas på jordbruksverkets hemsida:

Jordbruksverket