Batteri- och glödlampsholkar

Batterier, lågenergilampor och glödlampor klassas som farligt avfall och är skadligt för vår miljö. Dessa får absolut inte slängas i hushållssoporna. Lämna dina glödlampor, lågenergilampor och batterier i insamlingsholkarna eller på återvinningscentralen (ÅVC). Alla slags småbatterier ska lämnas i holkarna och till dessa räknas hushållsbatterier, knappcellsbatterier (i klockor, hörapparater m.m.), laddningsbara batterier och blybatterier (sådana som väger tre kilo eller mindre).

Bilbatterier kan du lämna till återförsäljare eller till närmaste återvinningscentral. Apparater med inbyggda batterier samlas in som elektronikavfall.

Batteri- och glödlampsholkar