Kavahedens ÅVC informerar

Kavahedens ÅVC tar emot tjärpapp från företag endast om provtagningsresultat lämnas till vågkuren.

Företagen måste kunna visa att tjärpappen som ska slängas INTE är farligt avfall.