Sophämtning

Så fungerar sophämtningen 

Alla hushåll genererar sopor men först sorterar du ut det farliga avfallet, förpackningar (glas, metall, tidningar, kartong, plast) och grovsopor. Oavsett var du bor ska soporna sorteras. Den rest som blir kvar heter restavfall som sedan läggs i påsar som du knyter ihop ordentligt innan du lägger det i gröna tunnan. Kommunen tömmer restavfall från villor, flerbostadhus och fritidshus. Det brännnara restavfallet körs till värmeverket i Boden där det förbränns och omvandlas till el eller fjärrvärme.

Exempel på vad du kan slänga i den gröna tunnan

Här nedan finns exempel på vad du kan slänga i restavfallet:

  • Blöjor, tops, bindor, tamponger, bomullsrondeller.
  • Tandborstar, toalettborstar, diskborstar.
  • Dammsugarpåsar, disktrasa.
  • Kattsand (förpacka det väl) och burspån.
  • Snus, cigaretter, tuggummi.
  • Kuvert, pennor, post-it-lappar.
  • Trasiga skor och plastleksaker utan elektronik.

Matavfallsinsamling börjar från och med 16 januari 2023

Under 2022 kommer bruna tunnor köras ut för att från och med år 2023 ska vi börja samla matavfall separerat från övrigt brännbart avfall från hushåll. Matavfall läggs då i bruna tunnan och restavfall i den gröna tunna och båda tunnor kommer att tömmas samtidigt med 2-fackssopbil. Matavfallet hanteras helt skilt och ska transporteras till Boden för att rötas till miljövänligt biogas.

Förbjudet!

Avfall från hushåll får inte slängas i container eller blandas med annat avfall. Det är inte tillåtet att slänga farligt avfall såsom sprayflaskor, glödlampor och batterier i den gröna tunnan. Det är heller inte tillåtet att lägga el-avfall eller förpackningar som ska återvinnas t.ex. glasflaskor, konservburkar, folie, tetror och pizzakartonger här i.