Sophämtning

 Hushållsavfall

Med hushållsavfall menas avfall (sopor) från hushåll men också därmed jämförligt avfall från verksamheter. Hushållsavfall är sådant avfall som uppstår överallt där människor vistas.

Exempel på hushållsavfall

Hushållssoporna som slängs i den gröna tunnan ska vara brännbara. Det kan exempelvis vara servetter och annat hygienpapper såsom pappershandukar. Det kan också vara kuvert, tejp, tyg, trasor, plastprodukter såsom gamla diskborstar och CD-skivor. Städsopor och sopor från toaletten hör också hit, d.v.s. dammsugarpåsar, svinto, bindor, blöjor och tops. Om du inte komposterar själv så slängs också matavfallet i den gröna tunnan.

Hur ska hushållsavfall hanteras?

Kommunen har monopol på hushållsavfallet vilket innebär att kommunen har ansvar för att samla in och behandla allt hushållsavfall, både från privatpersoner och företag. Hushållsavfallet får bara hämtas av kommunens entreprenör (som för närvarande är BDX Miljö) och ska läggas i godkända kärl där maxstorleken är 660 liter. Hushållsavfall får inte slängas i container eller blandas med annat avfall. Hushållsavfallet körs efter omlastning på Kavaheden till värmeverket i Kiruna för förbränning och energiutvinning.

Förbjudet!

Det är inte tillåtet att slänga farligt avfall såsom sprayflaskor, glödlampor och batterier i den gröna tunnan. Det är heller inte tillåtet att lägga el-avfall eller förpackningar som ska återvinnas t.ex. glasflaskor, konservburkar, folie, tetror och pizzakartonger här i.