Gröna tunnan

Inventering pågår av alla fastigheter inom Gällivare kommuns hämtningsområde

Enligt renhållningsordningen ska varje bebyggd fastighet i Gällivare kommun, inom de fastlagda hämtningsområdena, finnas registrerade i kommunens renhållningsregister och betala en fast avgift för den service och de tjänster som finns tillgängliga för alla i kommunen, t ex återvinningscentraler och miljöstationer.

Är du folkbokförd på fastigheten ska du även betala en rörlig avgift (soptömningsavgift)enligt renhållningstaxan och ha ett sopkärl för utsorterat avfall om inte särskilda skäl som befrielse, uppehåll mm finns.

Berörda inom de aktuella områdena kontaktas med informationsbrev.

Märkning av gröna tunnan

Gällivare Kommun har köpt in inrapporteringssystemet TWS för märkning av samtliga kärl för hushållsavfall. Kommunens ArbetsMarknadsAvdelning, AMA, 
har hjälpt kommunen att märka kärlen som är cirka 7000 st.

Alla kärl: egnahemmens, fritidshusens och flerbostads-husens har märkts med en RFID transponder och ett databaserat klistermärke med uppgifter om adress, tömningsintervall, kärlets storlek och abonnentnummer.

Nu är kärlmärkningssystemet igång fullt ut. 
Varje tömning av enskilt kärl registreras med kund, datum, klockslag samt  avvikelse ifall kärlet inte går att tömma. Kärl; ej utdraget, blockerat, felvänt, snö & halt, fastfruset, överfullt. Allt detta och mycket mer kan utläsas av oss på renhållningen.

K-märkt

Om en tunna är K-märkt betyder det att avfallslämnaren komposterar själv och att tömning sker 1 ggr/mån.

S-märkt

Kärl märkta med S har sommartömning och töms mellan veckorna 22-39.
 


Vid frågor angående tömning, debitering, extra tömning och nytt kärl kontakta

Renhållningsfakturor
0970-818 208
Telefontid:
Tisdag och torsdag kl 9:30 – 11:30

Utökad telefontid under mars, juni, september, december
tisdag och torsdag kl 14:30-16:00
renhallningsfakturering@gallivare.se