A

Sorteringsguide

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V, W  X  Y, Z    Å  Ä  Ö

Avfall

Sorteras som

Lämnas på/i

Aceton Farligt avfall ÅVC - miljöstation
Alkaliska kemikalier Farligt avfall ÅVC - miljöstation
Aluminium    
- burkar med pant   Pantas i affär
- burkar utan pant Metallförpackning ÅVS
- folie Metallförpackning ÅVS
- formar Metallförpackning ÅVS
- övrig Metall ÅVC - metall
Ammoniak Farligt avfall ÅVC - miljöstation
Ammunition   Polisen
Antibiotika Medicin Apotek
Apelsinskal Matavfall Kärl för brännbart - egen kompost - KAK
Armaturer Elektronik ÅVC - hemelektronik
Arsenik Farligt avfall ÅVC - miljöstation
Asbest Farligt avfall ÅVC - asbest, förpackat
Aska    
- små mängder Brännbart Kärl för brännbart
- stora mängder Sten, jord, betong ÅVC - sten, jord betong
OBS! Se till att askan inte glöder!    
Astmaspray    
- tom Plastförpackning ÅVS
- med medicin Medicin Apotek
Avfettningsmedel Farligt avfall ÅVC - miljöstation
Audioutrustning Elektronik ÅVC - hemelektronik