G

Sorteringsguide

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V, W  X  Y, Z    Å  Ä  Ö

Avfall

Sorteras som

Lämnas på/i

Galgar    
- plast, trä, blandade material Brännbart Kärl för brännbart
- metall Metall ÅVC - metall
Gardiner Brännbart Kärl för brännbart
Garn Brännbart Kärl för brännbart
Gem    
- metall Metall ÅVC - metall
- plast Brännbart Kärl för brännbart
Gips Restavfall ÅVC - Restavfall
Glas    
- fönster, bilrutor, speglar Restavfall ÅVC - Restavfall
- förpackningar Glasförpackning ÅVS
- dricksglas Restavfall ÅVC - Restavfall
- flaskor ej pant Glasförpackning ÅVS
- flaskor med pant   Pantas i affär
Glasfiberväv Brännbart ÅVC - brännbart
Glassförpackningar    
- papper, kartong Pappersförpackning ÅVS
- plast Plastförpackning ÅVS
Glasull Restavfall ÅVC - Restavfall
Glasögon Restavfall ÅVC - Restavfall
Glimtändare Brännbart Kärl för brännbart
Glykol, max 25 liter Farligt avfall ÅVC - miljöstation
Glödlampor Glödlampor ÅVC - hemelektronik
Grammofonskivor Brännbart Kärl för brännbart
Grill    
- elektrisk Elektronik ÅVC - hemelektronik
- gas Metall ÅVC - metall
- kol Metall ÅVC - metall
Grytor/kastruller Metall ÅVC - metall
Gräs Trädgårdsavfall Kavahedens ÅVC - kompost
Gräsklippare tömd på olja/bensin Metall ÅVC - metall
Grönsaksavfall matavfall Kärl för brännbart - egen kompost - KAK
Gummi Brännbart Kärl för brännbart
Gummihandskar Brännbart Kärl för brännbart
Gymnastikskor Brännbart Kärl för brännbart
Gödningsmedel, max 25 liter Farligt avfall ÅVC - miljöstation