I

Sorteringsguide

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V, W  X  Y, Z    Å  Ä  Ö

Avfall

Sorteras som

Lämnas på/i

Impregneringsmedel Farligt avfall ÅVC - miljöstation
Inhalator    
- tom Brännbart Kärl för brännbart
- med medicin Medicin Apotek
Insektsgifter Farligt avfall ÅVC - miljöstation
Isolering    
- gullfiber/rockwoll Restavfall ÅVC - restavfall