O

Sorteringsguide

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V, W  X  Y, Z    Å  Ä  Ö

Avfall

Sorteras som

Lämnas på/i

Ogräsmedel Farligt avfall ÅVC - miljöstation
Oljor, max 25 liter Farligt avfall ÅVC - miljöstation
Oljefilter Farligt avfall ÅVC - miljöstation
Oljepannor, tömda Metall ÅVC - metall
Omslagspapper Pappersförpackning ÅVS
Overheadbilder Brännbart Kärl för brännbart
Overheadfilm Brännbart Kärl för brännbart