Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling.

6 Rent vatten och sanitet för alla

Nedan är exempel på vad vi i Gällivare kommun gör för att uppnå mål 6.

Gällivare kommun är med i ReBorN - ett projekt som innebär att vi arbetar för att skydda och återställa ekosystemen i Vassara - och Lina älv.

ReBorN är ett EU-projekt som under åren 2016 - 2021 ska återställa 200 kilometer vattendrag i Västerbotten och i Norrbotten. Restaureringen syftar till att förbättra eller återskapa skadade eller förstörda vattenmiljöer som uppkommit på grund av flottningsverksamheten som påbörjades i mitten av 1800-talet.

I Gällivare kommun är delar av Vassara - och Lina älv med inom ramen för projektet, med syftet och mål att förbättra livsmiljöerna för lax, öring, flodpärlmussla och utter.

Läs mer om projektet på ReBorNs hemsida som går i linje med Agenda 2030, delmål 6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem.