Tillsynskampanj

...för minskad nedskräpning.

Miljö- och byggförvaltningen i Gällivare kommun genomför ett projekt för minskad nedskräpning under år 2014 till år 2015. Projektet består av en tillsynskampanj där målet är att öka kunskapen och engagemanget i fråga om nedskräpning hos medborgare och företag och därmed minska nedskräpningen i tätorterna Gällivare, Malmberget och Koskullskulle.

Under våren och sommaren år 2014 kommer information om nedskräpning och kampanjen att dyka upp i bland annat Kometen, och på kommunens facebooksida. Mer information kring nedskräpning finns också publicerad på kommunens hemsida då kampanjen i första hand inriktar sig på att sprida information om nedskräpning. Det är viktigt att öka kunskapen kring nedskräpning i kommunen då nedskräpade områden lätt hamnar i en negativ spiral som leder till ytterligare nedskräpning och andra problem som skadegörelse.

Under barmarksäsongen år 2015 kommer Miljö- och byggförvaltningen sedan att åka ut och genomföra tillsyn på utvalda platser i tätorterna Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. Tillsynen riktar sig i första hand mot fastighetsägare och verksamhetsutövare med industritomter men även privatpersoner med skräpiga tomter och flera avställda fordon på sin fastighet kan komma att beröras.

Mer information om nedskräpning, varför det är viktigt att inte skräpa ner, ansvar och lagar hittas under fliken Nedskräpning. Information om tillsyn har också tillkommit och hittas under Tillsyn - vem, varför, hur?Kontakt:

Miljö- och byggförvaltningen
E-post: mobpost@gallivare.se
Tel:  0970-180 00