Miljöstipendium

Miljöstipendium 2017

Miljöstipendiet tilldelas för att uppmuntra personer, företag, organisationer etc. verksamma inom kommunen till en fortsatt positiv utveckling och uppmärksamma genomförda intressanta miljöprojekt som gagnar miljövården inom kommunen. Urvalskriterier är att stipendiet skall utgå till enskilda grupper, företag och organisationer som utmärker sig i det viktiga arbetet för en bättre miljö.  

Årets miljöstipendium tilldelas Pantertanterna med motiveringen:

En trio som under många år hängivet jobbat för naturens bästa med ett stort engagemang i skogsfrågor kring Koskullskulle. De har väkt intresse för skogen hos lokalbefolkningen med bl.a. svampkurser och utflykter. Att skapa ett intresse och värna om naturmiljön kring samhället gör att Pantertanterna förtjänar årets miljöstipendium.

 

Tidigare stipendiater:

2016      Skogsbärsfröjd AB

2015      Mats-Peter Åstot som byggt torvkåtan intill naturrum, Laponia.

2014      Aimo Vikman som driver ekologisk uppföding av nötkreatur Higlands Cattles

 

Känner du någon som gjort någonting riktigt bra för miljön?

Ge oss då förslag till kandidater för miljöstipendiet. Vi behöver få veta namn, adress och telefonnummer till stipendiaten, en kort beskrivning av miljöinsatsen och avsändarens namn och adress.