Tommy Nilsson, fiskekonsulent och Maria Sätterqvist In-Gellivare (I mitten på bilden)belönades vid Sparbanken nords årliga utdelning.

Älvrestaurering och inflyttningsservice belönades

Restaureringen av Vassara- och Linaälv samt In Gellivare inflyttningsservice belönades vid Sparbanken Nords årliga utdelning. Totalt delades 400.000:- ut till olika projekt och verksamheter i Gällivare.

Biotopvårdsrestaureringen av Vassara- och Linaälv belönades med 125.000:- och motiveringen lyder:
”För sitt arbete med att återskapa ett mer naturligt tillstånd i vattendragen Vassara och Lina älv, vilket förbättrar livsvillkoren för de förekommande fiskarterna som t.ex. lax, öring och harr, men även för övriga organismer.”
Arbete kommer att pågå under 5 år för att återställa Vassara och Lina Älvar efter bl.a. effekterna från flottningens dagar.

In Gellivare inflyttningsservice belönas med 200.000:- med motiveringen:
” För ett engagerat och utmärkt arbete med att göra Gällivare mer välkomnande. Välkomnande för alla och främst för de som önskar att flytta hit, bo och arbeta i Gällivare.”
In Gellivare har under flera års tid genom Maria Sätterqvist lyft Gällivare som inflyttningsort och bidragit till att göra Gällivare mer attraktivt för de som vill flytta hit och/eller börja arbeta här.

Övriga belönade är: Kvinnojouren, Föräldraföreningen mot narkotika och Missing people.

Foto: Daniel Olaussson/Mediatales

Läs mer i Sparbanken Nords pressmeddelande.

Läs mer på NorrbottensKurirens hemsida.

Läs mer på Norrländska Socialdemokratens hemsida.