Att se skogen med alla träden

De kallar sig för ”Pantertanter”. En trio som under många år hängivet jobbat för naturens bästa på hemmaplan. Ett målmedvetet arbete som många i trakten känner till och uppskattar, men också något som uppmärksammats av forskare och naturintresserade i övriga landet.

Det är tidigt morgon i slutet av juli. I skogarna kring Djävulsklyftan utanför Koskullskulle råder febril aktivitet. Några detaljstuderar vegetationen med lupp, andra har närkontakt med skogens träd och granskar barkens struktur. Hela området, också kallat Rävdalen, kryllar av människor som fördjupar sig i områdets flora och fauna. Varför kan man undra?

Svaret är Anita Feldenius, Maj Aspebo och Vivi Eriksson – tre damer som ägnat en del av sitt liv till att värna om skog och natur. En handlingskraftig och tuff trio som inte räds att gå i klinch med starka krafter som har andra intressen av skog. I arbetet att skapa opinion kring de naturvärden som finns i närområdet har man också väckt intresse i andra delar av landet. Detta resulterade i att en grupp på 60 forskare och naturintresserade besökte Rävdalen under en sommarvecka för att inventera området.

90 rödlistade arter

Trion kallar det natursköna området kring Djävulsklyftan för ”den sista skogen i Koskullskulle”. Det kanske låter lite dramatiskt men Anita Feldenius menar att det är befogat, då områden med höga naturvärden blir allt färre till följd av skogsavverkningar.  

- Bara här i området har vi hittat ett 90-tal rödlistade och fridlysta fåglar, insekter och växter, berättar Anita och fortsätter;  vår förhoppning är att skogsbolagen inte bara ser vårt känslomässiga engagemang utan verkligen tar till sig de väl underbyggda fakta vi presenterar. Och att man gör det innan man bestämmer var och när man tänker avverka. En skog bidrar till mycket här i världen, inte minst människans välbefinnande.