Avgiftskontroll för barnomsorg

Under senhösten 2017 kommer barn- utbildning och kulturförvaltningen att kontrollera de inkomstuppgifter som vårdnadshavare med barn inom förskola/fritidshem år 2015 lämnade det året. Kontrollen kommer att genomföras varje år och är viktig ur rättvisesynpunkt. Alla ska betala rätt avgift.

Läs mer här