Avstängning av Kullevägen

Med anledning av gruvans utbredning stängs gamla Kullevägen från Malmsta den 11 januari kl. 18:00. Ny vägförbindelse blir Nordöstra länken.

Busshållplatser enligt bild.

Övriga upplysningar avseende avstängningen lämnas av Michael Martinsson, tel 0970-182 06, Service- och teknikförvaltningen.