Från vänster; Per Wahlström/kommunpolis, Mats Pettersson/kommunchef och Anette Koivuniemi/områdeschef norra Lappland.

Ett tryggare Gällivare

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. De baseras på ett antal medborgardialoger och enkätundersökningar som genomförts under 2016. Analysen har utmynnat i vidstående tre medborgarlöften.

Läs mer i annonsen