Flytt av Seitar

Seitarna kommer att flyttas till Strandpromenaden vid Lappkyrkan. Ta gärna en promenad senare i höst för att se dessa. Bilden är hämtad från Gellivare bildarkiv.