Förlängd anmälan till samordnad förskola

Pga problem med e-inloggning till lämna hämta förlänger vi anmälningen till samordnad förskola 17 juni och veckorna 27-31.

Du kan logga in på lämna hämta med användarnamn och lösenord. Sista dag för anmälan till barnomsorg dessa veckor är 30 april. Efter det är systemet stängt för anmälningar. Därefter beviljar vi vår personal deras välbehövliga sommarsemestrar samt gör beställning av antalet matportioner till de barn som anmält behov av barnomsorg dessa veckor.

Kontakta:

Förskoleenheten  Vega Olsson  via mail eller telefon för att få ditt användarnamn och lösenord.

Vega.olsson@gallivare.se

0970- 81 86 41