Förslag till ny Avfallsplan

Från torsdag den 12/12 2019 till och med torsdag 16/1 2020 kommer Gällivare kommuns renhållningsordning innehållande förslag till ny avfallsplan och renhållningsföreskrifter att ställas ut på kommunen hemsida under Avfall/återvinning. Berörda och intresserade kommer därmed att få tillfälle att lämna synpunkter till Gällivare kommun.