Mats-Peter Åstot och Arne Negga, skaparna av torvkåtan vid Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet. Foto: Michael Martinsson

Gällivare kommuns miljöstipendium

Miljöstipendiet för 2015 tilldelades skaparna till torvkåtan intill Naturum Laponia vid Stora Sjöfallet, Mats-Peter Åstot och Arne Negga.

Motiveringen lyder;
"Torvkåtan vid Naturum Laponia är ett exempel på en byggnadsteknik som har gått i arv från genom generationer. Björkstammar, näver och torv från närområdet har använts för att bygga en bostad som är perfekt anpassad för klimatet här uppe. När kåtan inte längre används tar naturen tillbaka den och lämnar bara spår som de mest uppmärksamma kan se. Mats-Peter Åstots kåta på Viedásnjárgga vid Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet är ett exempel på hur traditionellt och miljövänligt byggande kan anpassas till nutid."

Kåtan vid Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet är ett exempel på hur traditionellt och miljövänligt byggande kan anpassas till nutid.