Gällivare kommuns miljöstipendium

Miljö- och byggnämnden i Gällivare har delat ut årets miljöstipendium till Lotta Rynbäck Andersson, Skogsbärsfröjd.

Motivering:
Med sina produkter på livsmedelsmarknaden medverkar Skogsbärsfröjd till ett hälsosammare och klimat smartare
samhälle. Skogsbärsfröjd är ett lokalt företag i Puoltikasvaara vars skogsbärsprodukter är ekologiska och KRAV-märkta.
Bären som de använder plockas i Norrbottens skogar. KRAV-märkningen innebär att produkterna kontrolleras årligen. För att uppmuntra det ekologiska och lokalproducerade får Skogsbärsfröjd stipendiet.

Stipendiet delades ut av Miljö- och byggnämnden under kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december.

Foto: Daniel Olausson/Media Tales