Gammal byggnad för ny användning

För drygt ett år sedan köpte Gällivare kommun fastigheten Alen 5 (f.d. O’Learys) i centrala Gällivare. Fastigheten renoveras just nu och kommer i ett första skede användas till fritidsgårdsverksamhet, HVB och elevboende. Över tid kommer fastigheten även att utvecklas efter aktuella behov. Det är strategiskt viktigt för kommunen att köpa mark och fastigheter i och med samhällsomvandlingen, vilket stärker en positiv utveckling för framtiden.

TOP Bostäder förvaltar alla kommunala fastigheter. Projektledaren Ida Nutti berättar mer om vad som händer just nu.

- Målsättningen är nu att det ska vara inflyttningsklart kring årsskiftet, säger Ida.

Fritidsgårdsverksamheten, som tidigare funnits på Stacken, flyttar in i lokalerna som tidigare var restaurang och i före detta nattklubben på källarplan. Under höstterminen kommer ungdomsverksamheten att finnas på Tallbackaskolan. Detta som en tillfällig lösning då verksamheten senare ska in i det kommande multiaktivitetshuset mitt i stan.

- I de här delarna blir det bland annat en cafédel, kök, sammanträdesrum och öppna ytor för olika aktiviteter, förklarar Ida.

I det som tidigare var en hotelldel kommer elevboende och ett HVB-hem (hem för vård och boende) för ensamkommande barn att finnas. HVB-boendet kommer att vara bemannat dygnet runt med boendestödjare. Totalt handlar det om ett 30-tal rum. Boendet kommer att vara uppdelad i mindre enheter med boenderum och gemensamhetsutrymmen såsom samlingslokal och kök/matsal. Det kommer även finnas studierum och tvättstuga och samtalsrum. I anslutning till boendet byggs personalutrymmen och kontor. Boendet och fritidsgården kommer att ha separata ingångar.

Foto: Daniel Olausson / Media Tales