Hämtning av hushållsavfall Kristi himmelsfärdsveckan

Ni med ordinarie tömning vecka 21. Ställ ut kärlet en dag tidigare än vanligt. Låt kärlen stå framme tills tömning är gjord.

Läs mer i annons.