Hämtning av hushållsavfall under Jul och Nyår

Ställ ut kärlet enligt ordinarie tömningsdag. Låt kärlet stå framme tills tömning är gjord eftersom viss fördröjning kan förekomma

Läs mer i annonsen