Hundra år av demokrati

Gällivare kommun skriver nu under deklarationen för en fortsatt stark demokrati. – Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även när 100 år till har passerat, demokratin måste framtidsäkras och får aldrig tas för given, säger kommunstyrelseordförande och kommunalråd Birgitta Larsson (S)

För Gällivare kommun betyder detta att vi ska verka för att fler ska få kunskap om det demokratiska systemet. Att fler ska kunna arbeta aktivt och delta för att stå upp för demokratin. Att vi ska kunna möta andra i ett öppet samtalsklimat byggt på öppenhet och respekt. I deklarationen står det skrivet att vi vill fortsätta värna om människors lika värde, de grundläggande friheterna och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.  

– Vår demokrati är värd att värna varje dag, alla människors lika värde, grundläggande fri-och rättigheter behöver hela tiden hållas levande i samtal och samverkan mellan människor säger Jeanette Wäppling (V) Kommunalråd.

Det är i år 100 år sedan riksdagen fattade det andra grundlagsbeslutet som innebar att även kvinnor fick rätt att rösta i val till riksdagen. Införandet av den allmänna och lika rösträtten utgör den viktigaste politiska reformen under 1900 talet och ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige.

Tillsammans med ordförande Peter Örn genomför Kommittén ”Demokratin 100 år” en satsning för att fortsätta stärka vår demokrati i Sverige. En konferensturné där initiativet ligger hos Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Bakgrunden till initiativet är att vi inom våra kommuner ska kunna fortsätta diskutera hur arbetet för en uthållig och levande demokrati ska förstärkas.

– Att prata om demokrati och dess betydelse är alltid viktigt. Inte minst idag när demokratin prövas hårt i delar av världen, och även här i Europa. Säger Henrik Ölvebo (MP) Kommunalråd.