Ingen fara, det är bara något psykiskt..

En vecka med psykisk (o)hälsa i fokus
10-16 oktober hålls det som i folkmun kallas Psykiatrins vecka i Norrbotten, med syftet att sprida kunskap om och förändra attityder till psykisk ohälsa. Arrangemangets första dag, den 10 oktober, är passande nog Världsdagen för mental hälsa. Alla arrangemang under veckan har fri entré.

Läs mer om arrangemangen under veckan.