Henrik Ölvebo/kommunalråd (MP), Roger Hansson/VD Gällivare Näringsliv AB, Carolina Heimdahl/regionchef UF Norrbotten, Jeanette Wäppling/kommunalråd (V), Thomas Bergmark/gästföreläsare, Mats Pettersson/kommundirektör, Ingela Steén/Gve Kiropraktorklinik.

Inspirationsfrukost med hållbarhet i fokus

Fredagen den 15 nov anordnade Gällivares nya näringslivsbolag en välbesökt inspirationsfrukost med hållbarhet som fokusområde. Ett drygt 80-tal personer deltog och hade förmånen att lyssna till en intressant föreläsning av Thomas Bergmark, verksam inom företagsledning i mer än 35 år. Han har jobbat inom IKEA i 22 år, bland annat som global hållbarhetschef för hela koncernen.

I föreläsningen fanns beröringspunkter med Gällivares kommunplan 2020–2022. En plan som anger kommunens färdriktning för utveckling med fokus på de 17 globala målen i Agenda 2030. Kort sagt - Gällivare ska vara ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Som gäst under frukostmötet fanns också Carolina Heimdahl som presenterade Ung Företagsamhet i Norrbotten. Carolina klev i somras in som ny regionchef för UF-Norrbotten.

Under träffen så avtackades även Mats Pettersson, som gjorde sin sista arbetsdag som kommundirektör i Gällivare kommun. Mats summerade sin tid i Gällivare och bland de saker han är mest stolt över är att ha medverkat till att LKAB företagsgymnasium så dagens ljus.