Inventering av hushållsavfallskärl

Gällivare kommun kommer att påbörja en inventering av hushållsavfallskärl i kommunen. Arbetet kommer att bestå av att ej fungerande märkningar byts ut och märks om.

 

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen