Kommunen köper Dundret

Under måndag kväll den 15 april fastställde kommunfullmäktige, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, beslutet att förvärva skidanläggningen Dundret för 90 mkr. 

Detta baserat på en undertecknad avsiktsförklaring mellan parterna Gällivare kommun och Lapplanddiscovery AB. Affären omfattar fastigheten Gällivare Dundret 5:4, med tillhörande backar och byggnader. Björnfällan och fastigheten innehållande bergrummet behåller företaget Lapplanddiscovery AB och driver vidare. 

I den pågående samhällsomvandlingen är Dundrets fortsatta utveckling av stor betydelse. Den fjällnära bebyggelse som växer fram på Repisvaara bygger på just närheten till naturen och fritidsaktiviteter, inte minst i vintermiljö. Ett viktigt steg mot att uppfylla visionen - En arktisk småstad i världsklass.

Den avsiktsförklaring som undertecknats av parterna, avhandlas alltså  på kommunfullmäktiges sammanträde, måndagen den 15 april då beslutet att köpa Dundret fastställdes. Affärens genomförande förutsätter att parterna kommer överens om överlåtelsehandlingar. Övertagandet planeras till 3 juni 2019.

För övriga upplysningar;

Jeanette Wäppling, Kommunstyrelsens ordförande
070-985 24 50

Birgitta Larsson, Kommunstyrelsens vice ordförande
072-598 84 75

Henrik Ölvebo, Kommunstyrelsens andre vice ordförande
073-065 22 47

Mats Pettersson, Kommunchef
070-367 94 62