Kommunfullmäktige 12 november

Här kan du läsa vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet 12 november.

Länk till ärendelista