Gällivares politiska ledning var värdar vid landshövdingens besök. Från vänster; Birgitta Larsson (s), Henrik Ölvebo (mp), landshövding Björn O. Nilsson, Lars Alriksson (m), Jeanette Wäppling (v).

Landshövdingen på besök

På sin rundresa i länets kommuner var det på onsdagen den 24 oktober Gällivares tur att ta emot länets nya landshövding Björn O. Nilsson. Utöver en presentation av kommunens möjligheter och utmaningar, fanns även en rundtur i samhället och den pågående omvandlingen och besök på Nordens modernaste vård- och omsorgsboende Forsgläntan på programmet.

Landshövdingen gav uttryck för sin uppskattning att på plats få ta del av den nydaning som pågår i Gällivare och kommer fortsatt följa arbetet att uppfylla visionen – en arktisk småstad i världsklass. Likaså betydelsen att jobba vidare med att attraktionskraften, både för Gällivare och för länet i det stora hela.