Läsårsplan för skolåret 2017/2018

Läsårsplanen för 2017/2018 är nu beslutad. Nytt för i år är att planen finns i två olika format, med eller utan teckenförklaring. Terminsstart för höstterminen är 24 augusti. Observera att placering av den samordnade verksamheten för fritidshem inte är beslutat än. Planen kommer uppdateras när beslut är taget

Länk till läsårsplaner.

Foto: Daniel Olausson/Mediatales