Majblomman och Kvinnojouren belönades vid Sparbanken Nords årliga utdelning

Sparbanken Nord har under torsdagen den 29/11 på sin sparbanksdag, delat ut pengar från framtidsbanken till behövande föreningar. Utdelningen är på totalt 50.000 kr.

Majblomman har erhållit 25.000 kr med motiveringen:
”Alla barn som lever i Sverige, oavsett situation, hjälper Majblomman. En verksamhet som lyfter barn, ser barn som barn vilket tillsammans skapar mer glädje i vårt samhälle."

Majblomman

Kvinnojouren Nike har erhållit 25.000 kr med motiveringen:
”För ert engagerade arbete med att stödja, att skydda och att hjälpa utsatta kvinnor och barn.”

Kvinnojouren Nike