Stipendiaten Martina Eriksson flankeras av Annette Viksten-Åhl, äldreomsorgschef till vänster och Margaretha Matiasson, vårdlärare till höger.

Martina fick socialnämndens stipendium

Det var en glad och överraskad Martina Eriksson som fick ta emot socialnämndens stipendium på 3000 kronor. Martina har just blivit klar undersköterska efter att ha studerat som vuxenelev vid Lapplands lärcentra.

-Socialförvaltningen vill vara en attraktiv arbetsgivare för sina nuvarande samt blivande medarbetare, säger Annette Viksten-Åhl, äldreomsorgchef. Socialnämnden har som ett led i detta arbete velat synliggöra även de vuxna studerade som väljer att läsa vidare inom vården.

-När Martina Eriksson nu blir belönad är det första gången som en vuxenstuderande har tilldelats ett stipendium från undersköterskeutbildningen.

-Med en åldrande befolkning och stora pensionsavgångar vill vi uppmuntra fler att utbilda sig, då vi ser ett stort behov av att rekrytera nya medarbetare inom vård- och omsorgsyrkena de närmaste åren, avslutar Annette.