Ny valdistriktsindelning

På förslag från kommunfullmäktige i Gällivare beslutade Länsstyrelsen i Norrbotten den 17 november 2017 om ny valdistriktsindelning.

Valdistrikten har ändrats med anledning av den samhällsomvandling som pågår i Gällivare. I takt med att nya bostadsområden byggs upp och det faktum att bostäder flyttats från Malmberget minskar och ökar underlagen för röstberättigade i de befinltiga valdistriken.

Syftet med den nya indelningen är att få tillstånd valdistrikt som kommer att kunna gälla även i framtiden med endast mindre ändringar.

De nya valdistrikten presenteras i länkat dokument: Nya valdistrikt.