Rajdvägen i Gällivare - tyck till om förslag till ny utformning!

Om projeket
Gällivare kommun vill göra Rajdvägen mer trafiksäker och trivsam och håller därför på att ta fram ett förslag till ny utformning. Förslaget omfattar åtgärder på både vägen och angränsande grönområden. Vägbanan smalnas av till 6,5 meter. En 3 meter bred gång- och cykelväg anläggs längs vägens södra sida och avgränsas från vägen med en trädplanterad gräsyta. Hastighetsdämpande åtgärder utförs med en upphöjning mellan Härkvägen och Nordvallsvägen samt upphöjda ytor i korsningarna med Laestadiusvägen och Hermelinsvägen. Parkeringsplatser vid Laestadius kapell iordningställs. Ny belysning samt kompletterande trädplanteringar utförs också. Ombyggnaden av Rajdvägen planeras till våren/sommaren 2012.

Karta över Rajdvägen (västra delen)
Karta över Rajdvägen (östra delen)
Illustration 

Samrådsmöte
Vi vill gärna veta vad du som fastighetsägare tycker om förslaget. Vad är bra och vad är mindre bra? Vi hälsar därför välkommen till ett samrådsmöte där vi presenterar förslaget och ger dig möjlighet att lämna synpunkter.

Tid: 15 november klockan 18.00.
Plats: Gällivare kommunhus, rum 1(en trappa upp).

Vill du veta mer? Kontakta Anna Nordmark, uppdragsledare WSP,
tfn 0920-23 83 18, mobil 070-229 31 20 eller anna.nordmark@wspgroup.se