Så tycker medborgarna


Arbetsmöjligheterna och tryggheten är två stora fördelar med att bo i Gällivare kommun. Utbudet av bostäder och fritidsaktiviteter kan dock bli mycket bättre - och det finns ett utrymme för lyft när det gäller allmänhetens möjligheter till inflytande.
Det framgår av årets ”Medborgarundersökning”.

Kommunchefen Lennart Johansson konstaterar att 2011 års undersökning rymmer mer ris än ros, men det hindrar inte att han betraktar attitydundersökningen som ett värdefullt dokument.
Vi fortsätter vårt kvalitetsarbete och en viktig del i detta är att fråga medborgarna vad de tycker om livet i Gällivare kommun och hur vi sköter våra verksamheter.

SCB (Statistiska Centralbyrån) har för ändamålet tagit fram ett formulär med övergripande frågor kring kommunala tjänster och service. Gällivare är en av många kommuner som hakat på konceptet och tanken är att göra ”attitydundersökningen” vartannat år. Återkommande undersökningar är en förutsättning om det ska vara meningsfullt att använda materialet till att göra jämförelser och dra slutsatser.

Resultatet av undersökningen kan sägas vara en medborgarorienterad önskelista som ska vägleda Gällivares politiker i framtida prioriteringar. Jämfört med 2009 års undersökning är medborgarna generellt mindre nöjda än snittet för svenska kommuner, men enskilda ökningar noteras för tjänster inom Service- och Teknikförvaltningen, däribland räddningstjänsten och Vatten & Avlopp.

Läs resultatet av Medborgarundersökningen här.