Snö och is är ett stort problem, även för den som tömmer sopor!