Tillsynskampanj för minskad nedskräpning

För ökad kunskap om nedskräpning hos medborgare och företag och minskad nedskräpning i tätorterna Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. Informationsinsatser om nedskräpning och kampanjen sker under sommaren 2014. Sedan genomförs en fältkontroll i tätorterna under hösten och tillsyn på utvalda platser under barmarksäsongen år 2015.

Läs mer om kampanjen här.