Trasig sopbil

Störningar i avfallshämtningen V 26, i byarna. Vår entreprenör BDX Miljö meddelar att sopbilen är trasig.
Tömningarna kommer att ske så fort bilen är hel igen. Om det behövs kommer tömning att ske även under helgen den 2-3 juli.

Låt avfallskärlet stå framme tills tömning skett